İmar ve Şehircilik

İmar Çapı

 • Dilekçe
 • Takyidatlı Tapu Kaydı
 • Aplikasyon Fotokopisi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Plankote
 • Borcu Yoktur Yazısı (Mali Hizmetler

İnşaat Ruhsatı Ön Onay

 • Dilekçe
 • İmar Çapı
 • Aplikasyon Krokisi
 • Plankote
 • Mimari Proje 2 Adet
 • Mimari Proje Cd’si

İnşaat Ruhsatı

 • Dilekçe
 • Takyidatlı Tapu Kaydı (Güncel)
 • İmar Durumu (Güncel)
 • Aplikasyon Krokisi
 • Plankote
 • Borcu Yoktur Yazısı(Mali Hizmetler)
 • Numarataj
 • Proje Müellifi Taahütnameleri
 • Projeler
 • Yapı Denetim Belgeleri
 • Müteahhitt Belgeleri