İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI TUTANAĞI 3
⏰ 17.02.2020
Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Haydarlı Kasabası Örnek Mahallesi Şht. Ali Sağlam Caddesi üzerinde Karakol Komutanlığı ile Petrol ofisi arasında kalan 3112 – 3216 – 3253 – 3626 – 1700 – 3214 – 3251 – 1699 – 3213 – 3250 -1698 – 1697 – 3212 – 3249 – 2811 – 2037 – 2825 parseller ve ilgili adasında hazırlanan bitişik nizama ait UIP-03860034 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca Belediyemizin 06/02/2020 tarih ve 17 (On Yedi) sayılı kararı ile onaylanmıştır. İmar Planları 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi uyarınca 17/02/2020 ile 17/03/2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Ayrıca Belediyemiz internet sitesinde duyurular kısmından da ilan edilmiştir. (http://www.haydarli.bel.tr/) 14/02/2020 Askı Çıkış Tarihi : 17/02/2020