İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI TUTANAĞI 2
⏰ 17.02.2020
Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Haydarlı Kasabası Örnek Mahallesi kurtuluş Caddesi üzerinde uygulama imar planında L24B23C1d paftasında kalan 117,1 – 118(1,2,3,4,5,6,7,8,9) – 119,1 – 120,1 parseller üzerinde hazırlanan bitişik nizama ait UIP 7620,3 pin numaralı İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca Belediyemizin 06/02/2020 tarih ve 15 (On Beş) sayılı kararı ile onaylanmıştır. İmar Planları 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi uyarınca 17/02/2020 ile 17/03/2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Ayrıca Belediyemiz internet sitesinde duyurular kısmından da ilan edilmiştir. (http://www.haydarli.bel.tr/) 14/02/2020 Askı Çıkış Tarihi : 17/02/2020