İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 1
⏰ 17.02.2020
Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Haydarlı Kasabası Örnek Mahallesi dolaykırı mevkiinde mülkiyeti belediyemize ait uygulama imar planında L24B23D3D ve L24B23D3C paftasında, nazım imar planında L24B23 paftasında kalan 180 ada 1 parsel üzerinde hazırlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanına ait UIP 7620, ve NIP 40991,1 pin numaralı İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca Belediyemizin 06/02/2020 tarih ve 16 (On Altı) sayılı kararı ile onaylanmıştır. İmar Planları 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi uyarınca 17/02/2020 ile 17/03/2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Ayrıca Belediyemiz internet sitesinde duyurular kısmından da ilan edilmiştir. (http://www.haydarli.bel.tr/) 14/02/2020 Askı Çıkış Tarihi : 17/02/2020